גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שימוש מילת "גם"

ב.

לאה שנואה

ג.

חרון אפו של יעקב

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תשכ"ג

רחל ולאה

בראשית פרק כט, ל - פרק לא, ב

א.  שימוש מילת "גם"

פסוק ל'   

"וַיָּבֹא גַּם אֶל רָחֵל
וַיֶּאֱהַב גַּם אֶת רָחֵל מִלֵּאָה"

רשב"ם:

וגם אהבה יותר מלאה, כלומר בא אליה וגם אהבה. רוב "גם" הפוכים כן בתורה וכן (שמות י"ב ל"ב) "וברכתם גם אותי" – גם תברכו אותי. וכן (במדבר כ"ב ל"ג) "כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי", - הנה לחצתי רגליך ונעשית שפי ופיסח, גם עדיין הייתי הורג אותך.

רד"ק:

ויבא גם אל רחל: כמו שבא ללאה.

ויאהב גם את רחל: להודיע כי גם לאה אהב, אף על פי שלא בחר בה מתחילה לאישה, כיוון שנישאה לו, אף על פי שלא היה בכוונה, אהבה כמו שאדם אוהב אשתו, אבל יותר אהב רחל.

רמב"ן:

הזכיר הכתוב שגם אהב את רחל יותר מלאה, והטעם, בעבור כי הטבע יותר לאהוב האישה אשר ידע האדם בראשונה... והנה יעקב אהב רחל מלאה שלא כדרך הארץ, וזה טעם "גם".

1.

מה הקושי בפסוקנו שאותם רוצים הם ליישב?

2.

מה ההבדל ביניהם ביישוב הקושי הנ"ל? הסבר את המושג "גם הפוך" שמשתמש בו הרשב"ם.

3.

כיצד אין דברי פסוק ל"א סותרים את דברי הרד"ק כאן?

4.

השווה לפסוקנו את דברי המפרשים לפרק ל' פסוק ל' "ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי":

רש"י:

ד"ה גם אנכי לביתי: לצורך ביתי. עכשיו אין עושין לצרכי אלא בני וצריך אני להיות עושה גם אני עמהם לסמכם, וזהו "גם".

רד"ק:

ד"ה מתי אעשה גם אנכי לביתי: כלומר מתי אטרח לצרכי ביתי כמו שטרחתי בעבורך.

רמב"ן:

ד"ה אעשה גם אנכי לביתי (אחרי הביאו דברי רש"י): ולא מצאנו שיהיה ליעקב צאן ולא שירעו אותן בניו הקטנים והגדול שבהם בן שש או פחות... ואולי על נשיו ועבדיו אמר שהיו עושים לו במלאכה, ואין כל זה נכון.
אבל פירוש "מתי אעשה גם אנכי לביתי" –מתי אעשה אנכי גם לביתי כאשר עשיתי גם לביתך, וכן "ויאהב גם את רחל מלאה" – כמו ויאהב את רחל גם מלאה, וכן (במדבר כ"ב ל"ג) "גם אותך הרגתי" – גם הרגתי אותך, ורבים כן.

א.

האם הפרשנים עומדים בפסוק ל' ל' על אותו קושי שעליו הם עומדים בפסוק כ"ט ל', או האם קושי אחר לפניהם?

ב. 

מדוע מטפל רש"י במילת "גם" של ל' ל' ולא פירש כלום ב"גם" של כ"ט ל'?

ג. 

האם פירוש הרמב"ן ל"גם" בפסוקנו שווה לפירושו את ה"גם" שב-ל' ל'?

ד. 

מדוע לא פירש הרשב"ם את ה"גם" של ל' ל', וגם לא הביא ל' ל' כדוגמה בפירושו את ה"גם" של כ"ט ל'? (כשם שהביא שם את הגמי"ן של שמות י"ב ל"ב ושל במדבר כ"ג ל"ג)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר