גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למה שאל העוד אבי חי

ב.

תוכחתו של יוסף

ג.

בפירוש מילת "תורש"

ד.

השוואת דברי יוסף

ה.

השוואת דברי יוסף ודברי פרעה

ו.

שאלות בתרגומים

ז.

"ותחי רוח יעקב" - שאלות ברש"י

פרשת ויגש
שנת תשכ"ג

התגלות יוסף

בראשית פרק מה

א.  למה שאל העוד אבי חי

פסוק ג'

"אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי"

אברבנאל, מקשה:

למה שאל העוד אבי חי, וכבר ידע מדבריהם פעמיים ושלוש שהוא חי?

ענה לקושייתו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר