גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לעניין פסוקי הברד

ב.

השונה והמיוחד במכת הברד

ג.

"עתה שלחתי" - עבר או הווה

ד.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת וארא
שנת תשכ"ג

מכת ברד

שמות פרק ט, פסוקים יג - לה

א.  לעניין פסוקי הברד

1.

שונים פסוקי הברד (י"ג-ל"ה) מתיאורי שאר המכות עד הנה. במה?

2.

לתיאור הברד, פסוקים כ"ג-כ"ה: מהם האמצעים הספרותיים לתיאור נוראות הברד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר