גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה המכות

ב.

המטה

ג.

טעמה של מכת הדם

ד.

האם לקו ישראל בדם?

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשכ"ב

מכות דם וצפרדע

שמות פרקים ז - ח

א.  מבנה המכות

קאסוטו, פירושו לשמות עמוד 61:

מבנה הכתובים המספרים על מכות מצרים הריהו מבנה הרמוני ומשוכלל.

רשב"ם, פרק ז' פסוק כ"ו:

ד"ה ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה: שני פעמים היה משה מתרה את פרעה בשני מכות ובשלישי לא היה מתרה. וכן כל הסדר: בכל שלש מכות אינו מתרה: בדם ובצפרדע התרה. בכנים לא התרה, בברד ובארבה התרה בחושך לא התרה.

1.

הסבר את המלים המסומנות בקו.

2.

מצא עוד פרטים המוכיחים כי יש כאן מבנה הרמוני של המכות בשלושה מחזורים של שלישיות, ושיש סימנים משותפים לראשונה שבכל מחזור, ולשנייה שבכל מחזור.

3.

לפי דעת כמה פרשנים יש מלבד החלוקה הנ"ל עוד סימני חלוקה אחרת, לפי טיבן של המכות, המתחלקות מבחינה זו לזוגות זוגות. הסבר כיצד.

4.

יש פרשנים הרואים בטיב מכות כל מחזור ומחזור משהו משותף ומאחד אותם לסוג. כיצד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר