גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יציאות משה מעם פרעה

ב.

"ויפן ויצא"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ויושב את" - הזרות והכלל

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשכ"ב

משה לפני פרעה

שמות פרק י

א.  יציאות משה מעם פרעה

חמש פעמים מוזכרת יציאת משה מעם פרעה, שלוש פעמים בפרשת וארא ופעמיים בפרשתנו.

השווה:

פרק ח' פסוק ח'   

"וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מֵעִם פַּרְעֹה וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל ה'"

פרק ח' פסוק כ"ו

"וַיֵּצֵא מֹשֶׁה מֵעִם פַּרְעֹה וַיֶּעְתַּר אֶל ה'"

פרק ט' פסוק ל"ג  

"וַיֵּצֵא מֹשֶׁה מֵעִם פַּרְעֹה אֶת הָעִיר"

פרק י' פסוק ו'   

"וַיִּפֶן וַיֵּצֵא מֵעִם פַּרְעֹה"

פרק י"א פסוק ח'

"וַיֵּצֵא מֵעִם פַּרְעֹה בָּחֳרִי אָף"

1.

למה נאמר רק בפרקנו "ויפן", מה שלא נאמר בפרשת וארא?

2.

למה יצא רק בפעם האחרונה "בחרי אף"?

3.

הראב"ע, מביא בשם ר' ישועה:

"ויפן" שב אל משה, שהיה חולק כבוד למלכות שפונה אל המלך בצאתו והוא הולך אחורנית.

הסבר, היש בפירוש זה כדי לעזור לנו במתן תשובה לשאלה 1 דלעיל?

4.

שמות רבה י"ג ה':

מהו "ויפן"? שראה אותם שהיו פונים זה בזה, והיו מאמינים לדבריו, ויצא משם כדי שיטלו עצה לעשות תשובה.

הסבר, באיזו הוראה מפרש המדרש "ויפן" ועל מה יש לו להסתמך בפירושו זה של המילה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר