גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הפליאה בלשון "מדבר שקר תרחק"

ב.

לא יעשה דיין סנגורין

ג.

יודע בחברו שהוא גזלן

ד.

התנהגות של שקר בבית הדין

ה.

יודע בדין שהוא מרומה

ו.

"לא תענה" - "מדבר שקר"

ז.

התפישה המסולפת של "שקר"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשכ"ב

מדבר שקר תרחק

שמות פרק כג, פסוק ז

א.  הפליאה בלשון "מדבר שקר תרחק"

בעל צידה לדרך, (על פירוש רש"י):

קשה לי, למה שינה הכתוב לומר האזהרה בלשון זה, מה שלא עשה כן בשום מקום? ונראה לי, משום שאין לך עבירה יותר תדירה ומצויה כמו דבר שקר, כדאיתא בבראשית רבה ע' ח': בשעה שבא הקב"ה לברוא את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כתות כתות, חסד אומר: "יברא!" ואמת אומר: "אל יברא, שכולו שקרים!" לפיכך צריך הכתוב לכתוב בלשון זו... כן נראה לי.

מה הפליאה בלשון פסוקנו, שלא מצינו דוגמתו "בשום מקום"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר