גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלוש תפילות משה

ב.

כינויי ישראל

ג.

הוראת מילת "ועתה"

ד.

מקרא קצר

ה.

לשון "דברתי לך" - שאלות ברש"י

ו.

בביאור הפסוק "ראה אתה" וכו'

ז.

געגועים ליחס ה' לישראל

פרשת כי-תשא
שנת תשכ"ב

לאחר חטא העגל

שמות פרקים לב - לד

א.  שלוש תפילות משה

שלוש פעמים פותח משה בתפילה ובבקשה וב"משא ומתן" עם הקב”ה:

פרק ל"ב פסוקים י"א-י"ג

פרק ל"ב פסוקים ל"א-ל"ג

פרק ל"ג פסוק י"ב – פרק ל"ד פסוק י"א

הסבר מהי התכלית שאותה הוא רוצה להשיג בכל אחת משלוש ההתדיינויות האלה

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר