גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם מתן מחצית השקל

ב.

המפקד

ג.

מחצית השקל ויציאה למלחמה

ד.

לא ירבה ולא ימעיט

פרשת ויקהל
שנת תשכ"ב

פרשת שקלים

שמות פרק ל, פסוקים יא - טז

א.  טעם מתן מחצית השקל

פסוק י"ב

"כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה' בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם"

ספורנו:

ד"ה כי תשא: ונתנו איש כופר נפשו, כי הכרת המנין באישי האדם הוא מצד ההשתנות הקורה באישיו מהויה והפסד. וזה בסיבת חטאם, כאמרם ז"ל (שבת נה ע"א) "אין מיתה בלא חטא", ובכן כל מנין הוא מזכיר עוון.
לכן יאות שיתן כל אחד כופר נפשו לכבוד הא-ל יתברך, והוא רחום יכפר עוון, כאמרו "לכפר על נפשותיכם" (פסוק ט"ז) ולזה אמר (פסוק ט"ו) "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט", כי בזה לא ניכר שוע לפני דל.

1.

נגד איזו תפישה מקובלת פונים דבריו?

2.

הסבר את הדברים המסומנים בקו.

3.

מה הוא אפוא טעם מתן מחצית השקל לפי דעתו?

4.

הסבר מהו "בזה" בסוף דבריו. במה "לא ניכר שוע לפני דל"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר