גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מרובה מידת הטובה

ב.

"אם" = הבעת משאלה

ג.

הכלול בהבטחת "וישבתם לבטח"

ד.

הוראת מילת "והקימותי"

ה.

בביאור "ונתתי משכני" וכו'

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בחקותי
שנת תשכ"ב

הברכות

ויקרא פרק כו, פסוקים א - יג

 

א.  מרובה מידת הטובה

תנחומא ראה (דברים י"א כ"ו):

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", אנכי שבחרתי בטובה... שלא יאמרו הבריות כשבא משה לברכנו – מעט ברכנו, וכשבא לקללנו – הרבה קללנו. כיצד? הקללות שבתורת כהנים שלשים פסוקים חסר אחד, והברכות י"א!
אמר ר' שמואל: מי שמביט בהן מוצא הברכות יתרות על הקללות.

ראב"ע, פסוק י"ג:

ד"ה קוממיות: וריקי מוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות, ולא אמרו אמת. רק נאמרו הברכות כלל, ונאמרו בקללות פרטים, לירא ולהפחיד השומעים, והמסתכל היטב יתברר לו דברי.

ר' נפתלי הירץ ויזל, (בבאור) (לדברי הראב"ע הנ"ל):

ויותר מזה אני אומר שהברכות רבות מהקללות, ואם תשים לבך לענין חלוקת הברכות והקללות, תבין מרבוי הקללות חסדי ה' ורחמיו על עמו.

1.

התוכל להוכיח מתוך דברי הכתוב (אם "תביט בהן") שהברכות יתרות על הקללות?

2.

היכן מצינו עוד רמזים בדברי התורה, בפרשתנו ובמקומות אחרים, למה שאמרו חז"ל: "מרובה מידת הטובה ממידת הפורענות"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר