גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הגהות בפירוש רש"י

ב.

הקדים הכתוב

ג.

"וטפכם - והבאתי אותם"

ד.

בביאור מילת "תנואתי"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שלח לך
שנת תשכ"ב

תגובת ה' לחטא המרגלים

במדבר פרק יד, פסוקים כא - לח

א.  הגהות בפירוש רש"י

פסוקים כ"א-כ"ג

"וְאוּלָם חַי אָנִי וְיִמָּלֵא כְבוֹד ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ
כִּי כָל הָאֲנָשִׁים הָרֹאִים אֶת כְּבֹדִי וְאֶת אֹתֹתַי אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְמִצְרַיִם וּבַמִּדְבָּר וַיְנַסּוּ אֹתִי זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים וְלֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹלִי ...
אִם יִרְאוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לַאֲבֹתָם וְכָל מְנַאֲצַי לֹא יִרְאוּהָ"

רש"י:

ד"ה ואולם: כמו אבל זאת אעשה להם.

1.

מה קשה לו?

רש"י:

ד"ה חי אני: לשון שבועה, כשם שאני חי וכבודי ימלא את כל הארץ, כך אקיים להם "כי כל האנשים הרואים... אם יראו את הארץ". הרי זה מקרא מסורס: חי אני כי כל האנשים אם יראו את הארץ, וכבודי ימלא את כל הארץ שלא יתחלל שמי במגפה הזאת, לאמור "מבלי יכולת ה' להביאם", שלא אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעט.

      ופירשו בעל לבוש האורה:

"חי אני" - לשון שבועה, כשם שאני חי וכבודי ימלא... כי כל האנשים הרואים (הנוסח כמות שהוא עד כאן) ואח"כ גרסינן: דבר אחר: אם יראו האנשים הרי זה מקרא מסורס חי אני כי כל האנשים וכו'.

ור' אברהם ברלינר בהוצאת רש"י זכור לאברהם קיבל הגהתו וכתב שמצא בכ"י שהראשון לרש"י והשני לר' יוסף קארו.

2.

הסבר מה הכריח להגיה דברי רש"י אלה, ולמה לא נוכל לפרש דברי רש"י אלה כפירוש אחד?

רש"י:

ד"ה וינסו: כמשמעו.

ד"ה זה עשר פעמים: שנים בים ושנים במן ושנים בשלו וכו' כדאיתא במסכת ערכין ט"ו. (ושם נ' שנים במים ואחד בעגל ואחד במדבר פארן).

והגיה בעל מנחת יהודה את דברי רש"י אלה:

בטעות נכתבה מלת "כמשמעו" כאן ואין זה מקומה, וצריך להיות ד"ה עשר פעמים כמשמעו, שנים בים וכו'.

3.

הסבר, מה צורך (או הכרח) בהגהה זו?

4.

למה לא פירשו רש"י כדרך שפירשו הפשטנים כגון ראב"ע ורשב"ם?

הרשב"ם:

עשר פעמים: הרבה, כמו (בראשית ל"א) 'עשרת מונים' (ישעיה ד') "ואפו עשר נשים..."

(ובדומה לו ראב"ע).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר