גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"נביא לגויים"

ב.

בעל כרחך תלך ותדבר

ג.

שאלת לשון

ד.

השוואת פסוקים

ה.

בביאור "אל תחת מפניהם" וכו'

ו.

רמז לבניין בית שני

פרשת פינחס
שנת תשכ"ב

הפטרה ראשונה מבין ג' דפורענותא

במדבר פרק א

א.  "נביא לגויים"

פסוק ה'

"נָבִיא לַגּוֹיִם נְתַתִּיךָ"

תרגום יונתן:

נבי משקי כוס דלוט לעממיא מניתך.                                   

עיין ירמיה פרק כ"ה פסוק ט"ו.

רש"י:

ד"ה נביא לגויים: לישראל שהיו נוהגים עצמם כעכו"ם. כך נדרש בספרי (דברים י"ח) "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך", "לך" – ולא למכחישי תורה; הא מה אני מקיים "נביא לגויים נתתיך"? – בבני ישראל שהיו נוהגים כעכו"ם.

שמות רבה כ"ט ז':

"אנכי ה' אלוקיך" – הדא הוא דכתיב (עמוס ג') "אריה שאג מי לא יירא". זהו דכתיב (ירמיה פרק י') "מי לא ייראך מלך הגויים, כי לך יאתה!"
אמרו הנביאים לירמיהו: מה ראית לומר "מלך הגויים"?! כל הנביאים קוראים אותו "מלך ישראל" ואתה קורא אותו "מלך הגויים"? אמר להם: שמעתי ממנו: נביא לגויים נתתיך, ואני אמרתי: "מלך הגויים".

אברבנאל:

...עם היותך נער נתתיך נביא לא לבד לישראל אבל גם לכל הגויים כי על כולם תנבא.

1.

כמה דעות שונות נאמרו כאן בפירוש "נביא לגויים", ואילו הן?

2.

הסבר, מה ראה רש"י לפרש כאן על פי הספרי, והלא הוא עצמו מפרש בפסוק ז'-

ד"ה על כל אשר אשלחך: אל העכו"ם.

ד"ה ואת כל אשר אצוך: לישראל תדבר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר