גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואה בין המשל השלישי והרביעי

ב.

בביאור הנבואה "אראנו ולא עתה"

ג.

"וקרקר כל בני שת" - העמק דבר

פרשת בלק
שנת תשכ"ט

המשל הרביעי

במדבר פרק כד, פסוקים יד - כב

א.  השוואה בין המשל השלישי והרביעי

השווה:

המשל השלישי

המשל הרביעי

ג':

"נְאֻם בִּלְעָם בְּנוֹ בְעֹר
וּנְאֻם הַגֶּבֶר שְׁתֻם הָעָיִן"

ט"ו

"נְאֻם בִּלְעָם בְּנוֹ בְעֹר
וּנְאֻם הַגֶּבֶר שְׁתֻם הָעָיִן"

ד':

"נְאֻם שֹׁמֵעַ אִמְרֵי אֵל

אֲשֶׁר מַחֲזֵה שַׁדַּי יֶחֱזֶה
נֹפֵל וּגְלוּי עֵינָיִם"

ט"ז:  

"נְאֻם שֹׁמֵעַ אִמְרֵי אֵל
וְיֹדֵעַ דַּעַת עֶלְיוֹן
מַחֲזֵה שַׁדַּי יֶחֱזֶה
נֹפֵל וּגְלוּי עֵינָיִם"

1.

התוכל להסביר את ההבדל בין הפתיחה למשל השלישי ובין הפתיחה לרביעי?

2.

הרכסים לבקעה:

"נאום": שם במשקל "גבול", "כרוב" ומשמעו דבר אלוקים. ו"נאום בלעם" פירושו דבר אלוקים בפי בלעם. וכן כולם מבלי יוצא, ולא יתכן להשתמש בו בדברי חול כמו שרגיל בדברי פיטנים. ואף שנמצא פעם אחת בלשון משנה "ונומיתי לו" – אין מזה ראיה שהוא מגזרת "נאום", ואף אם הוא מגזרתו, לשון חכמים הוא, אבל אינו מעולם לשון עברי. ופעם אחת נמצא בכתוב בפעולת ללעג ולצחוק על נביאי השקר (ירמיה כ"ג) "הלוקחים לשונם וינאמו נאום", שניהם ללעג על הרשעים, "הלוקחים לשונם", כאילו לשונם מדברת לקח, שהוא דיבור מוסר ולימוד דעת, כמו (דברים ל"ב) "יערף כמטר לקחי", "וינאמו נאום" – פותחים כל שקריהם ב"נאום" כאילו הוא דבר אלוקים ונבואה. אבל אין משפטו להתפעל, לומר "נאמו" , "נאמתם", נאמת"...

א. 

האם הגדרת בעל רכסים לבקעה את המילה "נאום" באה כאן לשבחו של בלעם או לגנותו?

ב. 

מה פירוש "לשון עברי" בדברי בעל רכסים לבקעה?

ג. 

מה פירוש "אין משפטו להתפעל"?

ד. 

במה שונה בעל הרכסים לבקעה בפירושו את הפסוק מירמיהו כ"ג מן הפירוש המקובל?

ה. 

הסבר כיצד אין הפסוק מתהילים ל"ו "נאום פשע לרשע בקרב לבי" סותר את פירושו של בעל הרכסים לבקעה.

3.

שד"ל:

"מחזה שדי": שרואה העתידות בחזיונות וחלומות היורדים מאל שדי...

מה תיקן שד"ל בפירושו, איך אפשר היה להבין את פסוקנו מבלעדי פירושו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר