גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הבהמות שלמות בצורתם בהיולדם

ב.

טעם המצווה

ג.

שאלות בדברי ראב"ע

ד.

"מי הפריש לי קרבן..."

ה.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אמור
שנת תשכ"ג

שבעת ימים יהיה תחת אמו

ויקרא פרק כב, כז

א.  הבהמות שלמות בצורתם בהיולדם

ר' נפתלי הרץ ויזל, באור:

למדו מכאן ששור בן יומו נקרא "שור" וכן כשב ועז, לרמוז שהם שלמים בצורתם בהיולדם, כמו שהן בזקנותם, ואין כן האדם, שהוא בתחילה עולל ויונק, בהיולדו בל ידע מה, עד יגדל וילמד ויעמול, כי בו נשמת חיים והכוח לבחור בטוב או ברע. ואם יזכה – ידמה באחריתו לבר אלקין. ועל זה תמה המשורר (תהלים ח') "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" שהוא האב, שמתחילתו עולל ויונק גרוע משאר בעלי החיים ועליו תיתן עוז להפליא לעשות, וכל זה להראות שאינו מושל במעשה השם בעבור יתרון גופו על שאר בעלי החיים אלא בעבור כבוד נשמתו כשיבחר בטוב.

מה הקושי בפסוקנו המתבאר בדבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר