גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הגדרת מילת "נאום"

ב.

"יודע דעת עליון"

ג.

בלעם התנבא "נופל וגלוי עיניים"

ד.

על מה יסב המשל הרביעי

ה.

בביאור מילת "שבט"

פרשת בלק
שנת תשכ"ג

המשל הרביעי

במדבר פרק כד, פסוקים טו - יט

א.  הגדרת מילת "נאום"

פסוק ט"ו

"נְאֻם בִּלְעָם בְּנוֹ בְעֹר"

הרכסים לבקעה:

ד"ה נאום: שם במשקל "גבול", "כרוב", ומשמעו – דבר אלוקים. ו"נאום בלעם" – פירושו דבר אלוקים בפי בלעם. וכן כולם מאין יוצא. ולא יתכן להשתמש בו בדברי חול, כמו שרגיל בדברי פייטנים. ואף שנמצא פעם אחת בלשון משנה "ונומיתי לו", אין מזה ראיה שהוא מגזרת "נאום", ואף אם הוא מגזרתו – לשון חכמים הוא, אבל אינו מעולם לשון עברי.
ופעם נמצא בכתובים בדרך לעג וצחוק על נביאי השקר (ירמיהו כ"ג) "הלוקחים לשונם וינאמו נאום", שניהם ללעג על הרשעים: "הלוקחים לשונם" כאילו לשונם מדברת לקח, שהוא מוסר ולימוד דעת, כמו (דברים ל"ב) "יערף כטל לקחי". "וינאמו נאום" – פותחים כל שקריהם ב"נאום" כאילו הוא דבר אלוקים ונבואה. (אבל אין משפטו להתפעל, לומר "נאמו" "נאמת" "נאמתם").
אבל פירוש (תהילים ל"ו) "נאום פשע לרשע בקרב לבי" – נאום של פשע יש לו לרשע, דוגמת (ירמיהו י) "מוסר אווילים", כך דיבור של רשע אך אם מתחיל ב"נאום" דברו של פשע הוא. – "בקרב לבי" כלומר: לפי דעתי ומבינת לבי כן הוא. ובמה אדע כי פשע הוא? כי אין פחד אלוקים לנגד עיניו – הרי הוא מורד באלוקים.

1.

האם הגדרת בעל רכסים לבקעה את המילה "נאום" באה כאן לשבחו של בלעם או לגנותו?

2.

מה פירוש "לשון עברי" בדברי בעל רכסים לבקעה?

3.

מה פירוש "אין משפטו להתפעל"?

4.

כיצד מיישב בעל רכסים לבקעה את הסתירה מתהילים ל"ו להגדרתו את מילת "נאום"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר