גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות לשון וסגנון

ב.

בביאור הפסוק "בצדקה תכונני" וכו'

ג.

עבדי ה' - לא יזיקם דבר

פרשת ראה
שנת תשכ"ג

הפטרה

ישעיהו פרק נד, פסוקים יא - יז

א.  שאלות לשון וסגנון

1.

השווה פסוק ב' לפסוקים י"א – י"ב בפרק נ"ד.

הסבר מה סיבת השוני בין התמונה הלקוחה מאהל ויריעה שם לבית ואבנים כאן?

2.

הקטע י"ד – י"ז פותח בצדקה ומסיים בצדקה.

הסבר, האם הוראת המילה צדקה בפסוק י"ד כהוראתה בפסוק י"ז או האם משמשת המילה פה ושם בשתי הוראות שונות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר