גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מטרת מניית המסעות (1) - שאלות ברש"י

ב.

בביאור "מסעיהם ומוצאיהם"

ג.

מטרת מניית המסעות (2)

פרשת מטות - מסעי
שנת תשכ"ט

סיכום המסעות

במדבר פרק לג

א.  מטרת מניית המסעות (1) - שאלות ברש"י

פסוק א'

"אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם..."

רש"י:

ד"ה אלה מסעי: למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של מקום, שאע"פ שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים ולא היתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות; צא מהם י"ד שכולם היו בשנה ראשונה קודם גזירה משנסעו מרעמסס עד שבאו לרתמה, משם נשתלחו המרגלים, שנאמר (במדבר י"ב ט"ז) "ואחר נסעו העם מחצרות", (במדבר י"ג) "שלח לך אנשים" וכאן הוא אומר (ל"ג י"ח) "ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה", למדת שהיא במדבר פארן. ועוד: הוצא משם שמונה מסעות שהיו אחרי מיתת אהרן מהור ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים, נמצא שכל שמונה ושלושים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של ר' משה הדרשן.
ור' תנחומא דרש בו דרשה אחרת: משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו. כיון שהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו "כאן ישננו, כאן הוקרנו (לשון התקרר והצטנן), כאן חששת את ראשך וכו'".

      וההמשך במדרש תנחומא:

כך אמר לו הקב"ה למשה: מנה להם כל המקומות, היכן הכעיסוני. לכך נאמר: "אלה מסעי בני-ישראל".

1.

ר' חסדאי אלמושנינו, משמרת הקדש (פירוש על רש"י):

"מה שכתב הרב שכולם היו בשנה הראשונה – לאו דוקא."

מה ראה לומר כך ואיך יש לפרש דברי רש"י אלה?

2.

דברי רש"י שהביא מיסודו של ר' משה הדרשן עוררו תמיהה גדולה אצל רוב פרשניו, וניסו לישב את דבריו ונדחקו – ולא מצאו דרך נאותה להולמם.

מהי התמיהה הגדולה על דברי רש"י אלה?

3.

מה ההבדל בין שתי הדרשות המובאות ברש"י, ולמה לא הסתפק בהבאת הראשונה בלבד?

(הלא לימדונו פרשני רש"י שאינו מביא שתי דרשות אלא אם כן לא נחה דעתו באחת מהם.)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר