גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"כן תעשה כאשר דברת"

ד.

אל מי יסב "אל נא תעבור"

ה.

הכנסת אורחים

פרשת וירא
שנת תשכ"א

הכנסת האורחים של אברהם

בראשית פרק יח, פסוקים א - ח

א.  שאלה כללית

מהו האמצעי הסגנוני שבאמצעותו מובלטת הכנסת האורחים של אברהם אבינו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר