גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור הפסוק "וישאל את סריסי פרעה" וכו'

ב.

מדוע "ופותר אין אותו"

ג.

דברי יוסף "הלא לאלוהים פתרונים"

ד.

בקשת יוסף "והזכרתני"

ה.

בית הסהר - בור

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשכ"א

פתרון חלומות שרי פרעה

בראשית פרק מ

א.  בביאור הפסוק "וישאל את סריסי פרעה" וכו'

פסוק ז'

"וַיִּשְׁאַל אֶת סְרִיסֵי פַרְעֹה אֲשֶׁר אִתּוֹ בְמִשְׁמַר בֵּית אֲדֹנָיו לֵאמֹר מַדּוּעַ פְּנֵיכֶם רָעִים הַיּוֹם"

רמב"ן:

ד"ה וישאל את סריסי פרעה: היה ראוי שיאמר הכתוב "וישאל אותם לאמור": אבל האריך כי רצה לספר בשבח יוסף, שהיה נער עבד ושאל לשני שרים גדולים, והם בבית אדוניו אשר שנא אותו, והיה כל אחד יכול לצוות לשאת את ראשו מעליו, ולא פחד מהם מלשאול אותם ולומר להם דעתו בפתרון, כי בטח בחכמתו; שאילו נמלט - שר האופים היה תולה אותו.

אור החיים:

ד"ה וישאל את סריסי פרעה: ...נראה כי יתן הכתוב טעם לשאלת יוסף לשני השרים: "מדוע פניכם רעים", כי אין זה מהלכות דרך ארץ לבקש לדעת מחשבות הגדולים. וזהו אמרו: "וישאל יוסף את סריסי פרעה" פירושו: הגם שהוא יוסף, כידוע הוא עבד והם סריסי המלך, אף על פי כן – שאלם!
והטעם "אשר אתו בבית הסהר" יש בזה שני טעמים: האחד, כי להיותם עמו במשמר חש כי זעפם עמו הוא. והשני, כי לצד שהם איתו במשמר כל הפנים שווים, וכולם יקראו אסורים. ולצד זה לא חש לגדולתם.
ועוד שהיו "בבית אדוניו", ואפשר שנוגע זעף זה לאדונו, ושאל כמשפט עבד נאמן לאדוניו לפקח בעניניו.
ולזה שאלם: "מדוע פניכם רעים היום?" דקדק לומר "היום", כי אין לומר שפניהם רעים לצד אוסרם בבית המשמר, כי דבר זה אינו חדש והיה להם להיות כן גם מאתמול, גם משלשום.

1.

מה הקשיים השונים בפסוקנו שאותם רצו ליישב?

2.

השוה לדברי הרמב"ן כאן את דבריו בפרשתנו ל"ט ח':

ד"ה וימאן ויאמר אל אשת אדוניו: סיפר הכתוב כי מיאן לעשות כרצונה, אף על פי שהיא גברתו אשת אדוניו, והוא ירא ממנה, כי היה ירא את השם יותר, וזה טעם "אל אשת אדוניו".

במה יש בדברי הרמב"ן האלה סעד לדבריו במקומנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר