גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הדגשת "במקום אשר דבר אתו"

ב.

מצבה ומזבח

ג.

מתי "ויצב"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישלח
שנת תשכ"א

ויצב יעקב מצבה

בראשית פרק לה, פסוקים יג - יד

א.  הדגשת "במקום אשר דבר אתו"

פסוק י"ג

"וַיַּעַל מֵעָלָיו אֱ-לֹהִים בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ"

פסוק י"ד

"וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ"

רש"י:

ד"ה במקום אשר דבר אתו: איני יודע מה מלמדנו.

רד"ק:

ד"ה ויצב יעקב מצבה: אמר פעם אחרת "במקום אשר דבר אתו", להודיע כי יעקב אבינו הבין וידע, כי המקום ההוא נבחר לנבואה.
ואף על פי שבראשונה אמר כן: (כ"ח י"ז) "אין זה כי אם בית אלוהים", עתה התאמת אצלו יותר, שבאה לו הנבואה באותו מקום עצמו.

ספורנו, פסוק י"ג:

ד"ה במקום אשר דבר אתו: בצאתו ללכת לחרן, באותו המלון עצמו היה הדיבור שם. וירא אליו אלוהים ושם נסתלק. ולפיכך הציב מצבה באותו המקום בעצמו.

1.

לאיזה פסוק מכוונים דברי רש"י - לפסוק י"ג או לפסוק י"ד?

(ברש"י הוצאת ברלינר "זכור לאברהם" הציון הוא פסוק י"ג, בחומש מחוקקי יהודה, ובחומש מלבי"ם ובמקראות גדולות וילנא ראזנקרנץ ושריפטזצר – הציון הוא פסוק י"ד).

2.

לדברי רש"י מעיר בעל גור אריה:

ותימה לי מאד למה אינו יודע מה מלמדנו, דהרי משמע דהמקום ההוא מיוחד, דהא קרא שם המקום אשר דבר אתו "אל בית אל", ולא תמצא זה בשום מקום, אף על גב שדבר עם אברהם ועם יצחק לא קרא שם למקום חוץ מיעקב שקרא שם למקום, מוכיח כי ידע יעקב בקדושת המקום ולפיכך נאמר "במקום אשר דבר אתו" – אם כך שפיר ידענו מה מלמדנו.

התוכל למצוא סיבה למה לא יישב רש"י את מקומנו בדרך זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר