גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"למעול מעל בה'"

ב.

בדין תוספת חומש

ג.

"מכל חטאת האדם..."

ד.

תפקידי הוא"ו

ה.

בין עונש הגנב לעונש הגזלן

ו.

מדברי המדרש

ז.

"וחמישתו" - מלגו או מלבר

פרשת נשא
שנת תשכ"ח

גזל הגר

במדבר פרק ה, פסוקים ה - י

א.  "למעול מעל בה'"

רש"י, פסוק ו':

ד"ה למעול מעל בה': הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר היא האמורה בפרשת ויקרא (ה' כ'-כ"ו) "ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו..." ונשנית כאן בשביל שני דברים שנתחדשו בה: האחד שכתב "והתודו", לימד שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים עד שיודה בדבר, והשני על גזל הגר שהוא נתון לכהנים.

1.

הסבר מהו ההגיון הפנימי שאם באו עדים והוכח בבית דין שגזל ונשבע לשקר אינו משלם אלא את הקרן בלבד, ואילו אם הודה מעצמו ומרצונו לחזור בתשובה, ישלם גם את הקרן וגם חומש.

2.

מה רמז מצאו בפרשתנו שידובר בה על מי שגזל גר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר