גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לסגנון נאום יהודה

ב.

"אדוני שאל" - באמת לא שאל

ג.

מהי שימת עין

ד.

"ועזב את אביו ומת" - מי ימות?

ה.

תוספת "כי שנים ילדה" וכו'

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

ז.

אין העונש זולת העוון

ח.

שאלה מסכמת בהתנהגות יוסף

פרשת ויגש
שנת תשכ"א

נאום יהודה

בראשית פרק מד, פסוקים יח - לד

א.  לסגנון נאום יהודה

1.

האם מדבר יהודה בנאומו דברים רכים - דברי תחנונים, או דברי האשמה - דברים קשים ומרים?

2.

יהודה חוזר בנאומו ומספר באזני יוסף את השיחה שהתנהלה ביניהם לבין יוסף (המסופרת בפרק מ"ב) ובדיבור ישיר דוקא; לשם מה חוזר הוא על כל הדברים האלה, הלא הדברים ידועים ליוסף?

3.

יהודה, בסַפְּרו את השיחה שהתנהלה בין האחים לבין יוסף, משמיט כמה עניינים חשובים מתוך השיחה ההיא, למשל אינו מזכיר כלל את האשמתם בריגול. מהי סיבת השמטה זו?

4.

בנאומו של יהודה חוזרות מילים מסוימות כמה פעמים:

שים לב: 14 פעם נשנית המילה "אב" (אב, אבי, אבינו);

13 פעם נשנית המילה "עבד" (עבדך, עבדיך)

 (4 פעמים הצירוף "עבדך אבי");

6 פעמים המילה "אח" ("אחינו הקטן").

הסבר, מהי סיבת השימוש המרובה במילים אלה?

5.

למה לא סיים יהודה את נאומו בפסוק ל"ג המכיל את הצעתו ובקשתו, ומה ראה להוסיף עוד את פסוק ל"ד ולסיים בו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר