גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"שלח נא ביד תשלח" (1)

ב.

"שלח נא ביד תשלח" (2)

ג.

אבק כזב בדברי הנביאים

פרשת שמות
שנת תשכ"א

סירובו של משה לשליחות

שמות פרק ד, פסוקים יג - יח

א.  "שלח נא ביד תשלח" (1)

פסוק י"ג

"וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנָי
שְׁלַח נָא בְּיַד תִּשְׁלָח"

רש"י:

ד"ה ביד תשלח: ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרן.
דבר אחר: ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ להיות גואלם לעתיד. יש לך שלוחים הרבה.

רמב"ן, (אחרי הביאו דברי רש"י דלעיל):

ד"ה ביד תשלח: ואונקלוס אמר: ביד מן דכשר דתשלח, יאמר: שלח נא ביד אדם מדבר צחות, שיהיה ראוי וכשר לשליחות נכבדת הזאת, ואל תשלח ביד כבד פה וכבד לשון. ותהיה עם פיו בדברו עם פרעה. כי איננו דרך כבוד ומעלה, להיות שלוחך ערל שפתים, כי לו ישמעו כל העמים בדברו עם המלך, ויהיה זה גרעון בעיניהם.
והנכון בעיני: שלח נא ביד כל אשר תשלח, כי אין אדם בכל העולם שלא יהיה הגון לשליחות זו יותר ממני.
והסיבה למשה בכל הסרבנות הזאת ענותנותו הגדולה, מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל המלך ושיתפאר לומר: ה' שלחני, ולא על ישראל, להוציאם ממצרים ולהיות עליהם מלך.

1.

מהו ההבדל הדקדוקי בין שני פירושי רש"י?

2.

מהו ההבדל בין פירושו של אונקלוס (המובא ברמב"ן) לבין פירושו של הרמב"ן עצמו "והנכון בעיני"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר