גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שני מיני חילול השם

ב.

הבחירה החופשית

ג.

מידת הבושה

ד.

חרפת רעב

פרשת ויקהל - פקודי
שנת תשכ"א

הפטרה לפרשת פרה

יחזקאל פרק לו, פסוקים טז - לו

א.  שני מיני חילול השם

יחזקאל קויפמן, בספרו "תולדות האמונה הישראלית", כרך שלישי ספר שני:

...לא למענם יגאל ה' את ישראל אלא למען שם קדשו... ישראל חיללו את שם האלוהים במעשיהם, ועל זה בא החורבן. אבל החורבן עצמו חילל את שם האלוהים בגויים, שישראל באו אל ארצם "באמור להם: עם ה' אלה ומארצו יצאו". גם בחילול שם זה ישראל אשמים, כי חטאם הוא שגרם להם.

1.

על שני מיני חילול השם מדבר פרקנו, לפי דבריו. (וכן לדעת רבים ממפרשינו).

הסבר, מה הם שני חילולי השם בפרקנו?

2.

לאילו מקומות בתורה רומז קויפמן באמרו: "האידיאה לקוחה מסיפורי התורה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר