גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית בסידור הפרשיות

ב.

טעם מצות מילה

ג.

סמיכות פרשות

ד.

פלא הלידה

ה.

שנאת שאול אל דוד

ו.

עצת "מחר חדש"

ז.

מילת "פקד"

פרשת תזריע - מצורע
שנת תשכ"א

טומאת יולדת+הפטרת מחר חודש

ויקרא פרק יב

גיליון זה עוסק בפרשת תזריע ובהפטרת "מחר חודש".

א.  שאלה כללית בסידור הפרשיות

ויקרא רבה י"ד א':

אמר ר' שמלאי: כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף. הדא הוא דכתיב (ויקרא י"א מ"ו) "זאת תורת הבהמה והעוף" ואחר כך (ויקרא י"ב ב') "אשה כי תזריע וילדה..."

ראב"ע, י"ב ב':

ד"ה אשר כי תזריע: אחר שהשלים תורת הטהור והטמא בנאכלין, הזכיר טמאי אדם, והחל מן האשה היולדת, כי הלידה היא תחילה.

מהו ההבדל בין שניהם בהסברת סדר הפרשיות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר