גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטאו של דור המדבר

ב.

"ולמה ה' מביא אותנו?"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"מן התרים... קרעו בגדיהם"

ה.

בפירוש המשל "כי לחמנו הם"

פרשת שלח לך
שנת תשכ"ח

חטאו של דור המדבר

במדבר פרק יד

א.  חטאו של דור המדבר

שתי תשובות ניתנות בספר עקדת יצחק לחטאו של דור המדבר (לא של המרגלים) ואלה דבריו:

לא רצו בארץ חמדה, משום דמאיסא עליהם... ומיאוס הארץ הוא הענין אשר עמד עלינו לכלותנו בכל הדורות, ובעבורו גלינו מעל ארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו והיינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו ואין שום מבוא לשוב אל שלמותנו כי אם בשובנו אליה.

ובמקום אחר:

ומה חרי האף הגדול הזה אשר עלה לפניו יתעלה בגזור עליהם גזרה לא יוכלו כפרה, כי לכאורה מה איכפת ליה לקב"ה, אם ימאסו בארץ טובה ארץ זבת חלב ודבש, והלא היא עיקר הטובות הזמניות? אלא שהאמת הברורה היא כי לא אותה מאסו, אבל עזבו את ה', נאצו את קדוש ישראל, השם נפשם בחיים המוגבלים והמאושרים, המסורים להם ע"י התורה; וזאת הארץ הקדושה, אשר שני הענינים יחד הם מדרגות הסולם לעלות... ונזורו אחור ממעלת אלו החיים הנפשיים, כמו שאמרו בפיהם "לא נוכל לעלות", כי אין חפצם לעלות לרשת ארצות החיים ואמרו "נתנה ראש ונשובה מצרימה", כי הוא דרך ירידה אל ארץ לא מטהרה...

1.

מה ההבדל בין שתי תשובותיו?

2.

מה הם הפסוקים בפרקנו (או במקומות אחרים בתורה) שבהם יש למצוא סמך לדבריו של בעל העקדה?

3.

האם סוטה הוא בתשובתו השנייה מפשוטו של מקרא או לא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר