גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצות עריכת הנרות

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

הדגשת "ויצא" בפרשת המקלל (1)

ד.

הדגשת "ויצא" בפרשת המקלל (2)

ה.

מיקומה של פרשת המקלל

ו.

לשון "ויקב"

פרשת אמור
שנת תשכ"א

עריכת הנרות, נוקב שם ה'

ויקרא פרק כד, פסוקים א - טז

א.  בטעם מצות עריכת הנרות

בטעם המצוה נאמרו דעות שונות, והנה מקצתן:

ספר החנוך:

שצוונו ה' להיות נר דלוק בבית המקדש להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרואים, כי כן דרך בני איש להתכבד בבתיהם בנרות דולקים. וכל ענין ההגדלה בו, כדי שיכניס האדם בלבו – כשיראהו – מורא וענוה. וכבר אמרנו כי במעשה הטוב תוכשר הנפש. וכל זה סובב על הציור הבנוי לנו, כי הכל נגזר מצד המקבלים, עם היותי מאמין באמת, כי יש למקובלים בענינים אלה חכמות נכבדות וסודות נפלאים. ואולם אנחנו נכתוב הנראה בפשוטן של הדברים.

המלבי"ם:

באשר ציור המקדש היה כאילו שם התאחדו כל ישראל כאיש אחד, וכל עניני המשכן ועבודתו היה להשכין שם אור ה' ושכינת זהרו, ציוה אל הגוף הכללי, שהם בני ישראל, שיביאו אל משה שמן זית זך שהוא יטהר נשמתם, שתהיה מוכנה למאור, ואז באמצעות משה שהוא הוריד התורה ואור אלוקים לארץ, יעלה את המנורה שהיא כל נשמת ישראל, להעלות נר תמיד;
ומפרש שהאור הזה בא מן התורה הנתונה בארון הברית שמשם יערוך את הנרות לפני ה' תמיד.

1.

הסבר את המילים המסומנות בקו.

2.

מהו ההבדל העקרוני בין גישת שניהם במתן טעם למצוה?

3.

ספר החנוך – ההולך במנין המצוות בעקבות הרמב"ם – מונה את מצות עריכת הנר בפרשת תצוה ולא במקומנו, בפרשת אמור.

הסבר – למה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר