גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בתי ערי חומה

ב.

גאולה לארץ

ג.

מגמת דיני גאולה

ד.

שאלות בראב"ע

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהר
שנת תשכ"א

"גאולה"

ויקרא פרק כה, פסוקים כד - לד

א.  בתי ערי חומה

פסוק כ"ט

"בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה"

חזקוני:

כיון שהעיר מוקפת חומה, אין קרקע הבית עומד לזריעה לעולם, והקב"ה לא גזר להחזיר ביובל רק בקרקע שחיות האדם תלויה בו;

דבר אחר: סתם הקונה בית בעיר חומה לעולם הוא קונה, כי בבית אחרים אין אדם עשוי להתיישב יפה, ולעשות בו שום בנין, לפיכך כתב בו: "לא יצא ביובל". אבל שדה ובתי חצרים שאדם רגיל ליקח באריסות או בחכירות, כתוב בו "ויצא ביובל".

1.

הסבר לפי זה – למה הבדילה התורה בין מכירת שדה למכירת בית?

(שים לב: ההבדל הוא גם בענין החזרה לבעלים, וגם בעניני אפשרות הגאולה!)

2.

הסבר, למה הבדילה התורה בין מכירת בתי ערי חומה ובין "בתי החצרים"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר