גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור הביטוי "הררי בשדה"

ב.

"והיה ה' מבטחו" - מיקום תחבירי

ג.

הבוטח באדם והבוטח בה'

ד.

בביאור הפסוק "עשה עשר"

ה.

מקור מים חיים

ו.

ירמיהו לא נשתלם בלשונו וכתבו

פרשת בחקותי
שנת תשכ"א

הפטרה

ירמיהו פרק טז, יט - פרק יז, יד

א.  בביאור הביטוי "הררי בשדה"

פסוק ג'

"הֲרָרִי בַּשָּׂדֶה חֵילְךָ כָל אוֹצְרוֹתֶיךָ לָבַז אֶתֵּן"

רד"ק:

ד"ה הררי בשדה: לפי שהיו עובדים על ההרים קרא ישראל "הררי" אמר דרך קריאה הררי ומילת בשדה – אף על פי שהטעם עמד בה פירושה שהיא דבוקה עם הילך. אמר אתה הררי בשדה הילך וכל אוצרותיך לבז אתן כלומר: שיוציאו השוללים הביזה בשדה לחלוק שם שלל.

ר' ישעיה הראשון מטראני:

ד"ה הררי בשדה: על יושבי ירושלים הוא אומר: אתה שאתה הררי, שאתה דר בירושלים היושבת על ההרים, אתה עתיד לירד בשדה ולילך בגולה.

שד"ל:

ד"ה הררי בשדה: אחר שהזכיר מזבחותיהם ואשריהם על הגבעות הגבוהות, קרא דרך לעג לכל אנשי יהודה בכינוי "הררי בשדה" – יושב בהר ובשדה רחוק מן הישוב.

מקרא כפשוטו:

ד"ה הררי בשדה ...והררי זה אומר אני... שהוא תואר ומשמעו – יושב בהר והוא נגזר מן "הר" כמו שנגזר "עתי" מן "עת", ובלבד שמשקלו שונה ממנו. ו'שדה' שנאמר כאן משמעו בקעה. ואנחנו נעמוד על טעם המקרא הזה בזכרנו שהרים מחסה מצר ואויב, כי היושבים בהרים לא במהרה יפול עליהם האויב כאשר יפול על היושב בבקעה. ועל פי הדברים האלה פירוש הכתוב: אתה היושב בהר – וירדת הבקעה. ומפני שעזב ישראל את ה' מעוזו והלך אחרי אלוהים אחרים שאין בהם מועיל, קוראו הנביא הררי שעזב את הרי מעוזו וירד אל הבקעה שאיננה מגינה עליו.

1.

מה הקושי בפסוקנו שאותו רצה ליישב?

2.

מהו ההבדל בין פירוש ר' ישעיה מטראני לבין "מקרא כפשוטו"?

3.

איזה מארבעת הפירושים נראה לך קרוב לפשוטו של מקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר