גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מנין הלויים

ב.

גיל המנויים

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

מנין הלויים - מדברי מדרשים

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נשא
שנת תשכ"א

מנין הלויים

במדבר פרק ד, פסוקים כא - מט

א.  מנין הלויים

1.

למה נמנו הלויים שנית (ד' א' והלאה עד סוף הפרק) והפעם מבן שלושים, אחר שכבר נמנו (ג' ט"ו) ואז נמנו מבן חודש ומעלה?

2.

אברבנאל, שואל:

מה ראה מסדר הסדרים לעשות ראש הסדר הזה מבני גרשון ולא שם תחילת הסדר בענין בני קהת, שהוא היה הראשון שנזכר כאן במנין הלויים וגם לא בבני מררי. ויותר נכון היה להיות התחלת הסדר הזה בדיבור (ה' ב': צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה), והוא לא עשה כן, אבל השאיר מנין בני קהת בסדר 'במדבר' וגרשון ומררי בסדר 'נשא'.

התוכל למצוא סיבה לדבר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר