גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נגעי בתים - מדברי חז"ל

ב.

בעל הבית והכהן

ג.

נגעי בתים - משל לבית המקדש

פרשת מצורע
שנת תשכ"ב

נגעי בתים

ויקרא פרק יד, פסוקים לג - מה

א.  נגעי בתים - מדברי חז"ל

פסוק ל"ד

"כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם"

ספרא ע"ה:

(י"ד ל"ד) "ונתתי נגע צרעת": ר' יהודה אומר: בשורה היא להם, שבאים עליהם נגעים.

בראשית רבה, י"ז ו':

תני ר' חייא: וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם? תני ר' שמעון בן יוחאי: כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם, עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדות. אמר הקב"ה: אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב, שנאמר (דברים ו') "ובתים מלאים כל טוב". מה הקב"ה עושה? מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומצא בו סימא (מטמון, דבר שהוא סמוי מן העין).

רש"י:

ד"ה ונתתי נגע צרעת: בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוציאן.

יומא י"א ע"ב:

ובא אשר לו הבית: "לו" למה לי? מי שמייחד ביתו לו

(רש"י:

שכלי תשמישו מיוחדין לו ואינו משאילן לשכניו),

שאינו רוצה להשאיל כליו ואומר שאין לו, הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו.

ערכין ט"ז ע"א:

א"ר יוחנן: על שבעה דברים נגעים באים... ועל הגזל, דכתיב "וצוה הכהן ופנו את הבית" – הוא כינס ממון שאינו שלו, יבוא הכהן ויפזר ממונו, ועל צרות עין, דכתיב "ובא אשר לו הבית" – ותנא דבי ר' ישמעאל: מי שמיוחד ביתו לו.

(רש"י:

שייחד ביתו: כלי תשמישו, שלא השאילם לאחרים).

1.

שתי תפישות שונות בענין נגעי בתים מצינו בדברי חז"ל דלעיל. אילו הן?

2.

מה ראה רש"י להביא דברי ויקרא רבה ולא להביא דברי הגמרא?

3.

מה ראה ר' יהודה לומר את דבריו אלה לנגעי בתים דווקא ולא אמרם על נגעי בגדים לפרשת תזריע?

4.

המלבי"ם, מפרש את דברי ר' יהודה בהסתמכו על שמואל ב', ז' י"ד:

"אֲנִי אֶהְיֶה לּוֹ לְאָב וְהוּא יִהְיֶה לִּי לְבֵן אֲשֶׁר בְּהַעֲו‍ֹתוֹ וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם"

במה מסייע פסוק זה להבנת דברי ר' יהודה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר