גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

מבנה כיאסטי בפסוקים כ"א-כ"ז

ג.

דימויי חזרה בתשובה

ד.

לציור המליצה

ה.

יצאו מדחי אל דחי

ו.

"כספך, סבאך" - פשט או משל

פרשת דברים
שנת תשכ"ב

הפטרה לשבת חזון

ישעיהו פרק א

א.  שאלות מבנה

פסוקים כ"א-כ"ז

לדעת כמה מפרשים מהווים הפסוקים כ"א-כ"ז חטיבה בתוך נבואת ישעיה זו.

הסבר – מה הופך אותם ליחידה אחת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר