גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מילים מנחות בסיפור הפלגה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

סיפור הפלגה

ד.

הן עם אחד

פרשת נח
שנת תשכ"ט

דור הפלגה

בראשית פרק יא

א.  מילים מנחות בסיפור הפלגה

בובר, במאמרו "סגנון המילה המנחה בספורי התורה":

בא המקרא לספר כיצד נפלגה הארץ אחר המבול וכיצד נפרדו "איי הגויים" איש ללשונו. זו אותה שעה משעות העולם אשר לימים שר עליה המשורר (דברים ל"ב ח') כי אז הפריד עליון בני אדם. מעשה זה כיצד אירע?
מחצה על מחצה ערוך סיפור קצר זה (א-ד; ה-ט). עלילת האדם, עלילת נגד של אלוקים. שבע מילים מנחות מגשרות בין עלילה לעלילה...
וכל הארץ – בכך נפתח הסיפור, ובסופו חזרה משולשת, כמו חרוזה, של אותה לשון, אלא שלא הרי משמעותה שם כהרי משמעותה כאן...
עם הארץ המאוחד - "שפה אחת" לו. במחצית הראשונה מצויה לשון זו פעם אחת בלבד; ואלו בשניה המספרת על גבורתו הבוללת-המפוררת של אלוקים המתנקם המתבצעת במישרין בתחום הלשון דוקא, חוזרת המילה שלש פעמים בדברי אלוקים ועוד פעם נוספת בסיכום המעשה הניתן בסוף.
ארץ, עם הארץ, גורל גויי הארץ הוא צירו של סיפור זה; ואולם הלשון היא התחום שבו מתארע מה שמתארע.
... הנה כי כן שבעת גשרי המלים המנחות ממחישים לעינינו את הקשר שבין ההתקוממות לבין הכרעתה בפתח דברי הימים.

1.

מה הן חמש המילים המנחות האחרות?

2.

מה משמעותה של "כל הארץ" בחלק הראשון של סיפורנו ומה משמעותה בסופו?

3.

כמה מפרשנינו רואים בצפניה ג' ט' רמז לסיפורנו. הסבר מה הרמז.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר