גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשה ראשונה ופרשה שניה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

תלמוד ומעשה

ד.

הוראת המילה "למען"

פרשת עקב
שנת תשכ"ב

"והיה אם שמוע"

דברים פרק יא, פסוקים יג - כא

א.  פרשה ראשונה ופרשה שניה

מקובלנו כי פרשה ראשונה של קריאת שמע (ו', ד'-ט') היא "קבלת עול מלכות שמים", ופרשה שניה של קריאת שמע (י"א, י"ג-כ"א) היא "קבלת עול מצוות".

1.

מהם ההבדלים הענייניים והלשוניים שבין שתי הפרשות, המעידים על ההבדל הנ"ל?

2.

התוכל למצוא על פי זה גם סיבה לכך, למה לא נאמר גם בפרשה זו "בכל מאדך"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר