גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מה הראה בלק לבלעם

ב.

"האומנם" - תמיהה מתקיימת

ג.

מתנת בלק

ד.

הכנות למשל הראשון והשני

פרשת בלק
שנת תשכ"א

בלק ובלעם

במדבר פרק כב, לו - פרק כג, יח

א.  מה הראה בלק לבלעם

פסוק ל"ו

"וַיִּשְׁמַע בָּלָק כִּי בָא בִלְעָם
וַיֵּצֵא לִקְרָאתוֹ אֶל עִיר מוֹאָב
אֲשֶׁר עַל גְּבוּל אַרְנֹן אֲשֶׁר  בִּקְצֵה הַגְּבוּל"

תנחומא (בלק י'):

"ויצא לקראתו אל עיר מואב" – למטרופולין שלה. מה ראה לקדמו לגבולין? אמר לו: "הגבולין הללו שנקבעו מימי נח, שלא תכנס אומה בגבול חברתה, הללו באים לעקור אותם!"
...והיה מראה איך פרצו גבול סיחון ועוג, כאילו קובל עליהם.

רש"י:

ד"ה אל עיר מואב: אל מטרופולין שלו, עיר החשובה שלו, לומר: "ראה! מה אלו מבקשין לעקור!"

פסוק ל"ט

"וַיֵּלֶךְ בִּלְעָם עִם בָּלָק וַיָּבֹאוּ קִרְיַת חֻצוֹת"

תנחומא (בלק י"א):

"קרית חוצות" – שעשה שווקים של מקח וממכר ועשה לו אטליז להראות לו אוכלוסין, לומר: "ראה! מה אלו באין להרוג, בני אדם ותינוקות שלא חטאו להם?"

רש"י:

ד"ה קרית חוצות: עיר מלאה שווקים: אנשים ונשים וטף בחוצותיה.
לומר: "ראה ורחם שלא יעקרו אלו!"

1.

מה הקושי המשותף בפסוק ל"ו ובפסוק ל"ט שרצה רש"י לתרץ בעזרת המדרש?

2.

מה ראה רש"י בדבריו הראשונים (ד"ה אל עיר מואב) לסטות מדברי מקורו, מדרש תנחומא, ולפרשו כפי שפירש בד"ה קרית חוצות?

3.

בעל נחלת יעקב על רש"י מקשה:

נראין דברי רש"י ד"ה אל עיר מואב סותרין לדבריו בראשית מ"ד י"ג ד"ה וישובו העירה: מטרופולין היתה והוא אומר "העירה"? עיר כל שהיא?
אלא שלא היתה חשובה בעיניהם אלא כעיר בינונית של עשרה בני אדם...

הסבר, מהי הקושיה וכיצד אפשר לישבה?

4.

הסבר את דברי המדרש המסומנים בקו - "כאילו קובל עליהם".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר