גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שמיעה והאזנה

ב.

משל השור והחמור

ג.

השוואת תוכחות ירמיהו וישעיה

ד.

"לא ידע, לא התבונן"

ה.

בביאור הפסוק "ארצכם שממה" וכו'

פרשת דברים
שנת תשכ"א

הפטרה לשבת חזון

ישעיהו פרק א

א.  שמיעה והאזנה

פסוק ב'

"שִׁמְעוּ שָׁמַיִם וְהַאֲזִינִי אֶרֶץ"

ראב"ע:

ד"ה שמעו: יש מילים נגזרות משמות והם פעלים, כמו "והאזיני ארץ" והטעם "הטי אזן".
והנה אין הפרש על דרך הפשט בין "שמעו" ובין "האזינו", והחל לקרוא העדים שהעיד משה לישראל (דברים ד' כ"ו) "כי אבד תאבדון" והנה בא העת.

אבן כספי:

ד"ה שמעו שמים: אין התחכמות בהיות זה הדיבור חילוף דברי משה, כי הכל עולה לענין אחד, ורבים כן למאות ולאלפים, וישעיה אמר עוד (כ"ח כ"ג) "האזינו ושמעו קולי, הקשיבו ושמעו אמרתי".

1.

לשם מה מוסיף הראב"ע את המילים "על דרך הפשט" - והן לפי דעתו כל פירושיו "על דרך הפשט" הם?

2.

מה רצה להוכיח באמצעות דברים ד' כ"ו?

3.

הסבר את דברי אבן כספי הראשונים (עד "לענין אחד").

4.

מי הם ה"רבים" הנמצאים "למאות ולאלפים"?

5.

מה רצה אבן כספי להוכיח באמצעות ישעיהו כ"ח כ"ג?

6.

במה יש לראות בפירושו את השפעת פירושו של ראב"ע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר