גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נעל דלתי השאלה

ב.

"הנסה אלהים" - קודש או חול

ג.

"ממך מפניך" - "מפניך ממך"

ד.

ערי מקלט

ה.

שימוש לשון עתיד

פרשת ואתחנן
שנת תשכ"א

נאום משה בפרק ד'

דברים פרק ד, פסוקים לב - מא

א.  נעל דלתי השאלה

פסוק ל"ב

"כִּי שְׁאַל נָא לְיָמִים רִאשֹׁנִים אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנֶיךָ
לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר בָּרָא אֱ-לֹהִים אָדָם עַל הָאָרֶץ"

רבנו בחיי, על התורה:

נעל דלתי השאלה, שאין לך רשות לשאול "מימים ראשונים אשר היו לפניך" כי אם מבריאת העולם ואילך, לא קודם לכן, כי זה מן החקירה הנמנעת, שאסור לשאול ולדבר עליו, כענין שאמרו: "מה למעלה, מה למטה מה לפנים, מה לאחור".
וכן דרשו במסכת חגיגה: (איוב כ' ד') "הזאת ידעת מני עד" - מני שיש אדם עלי ארץ – התורה היתה מקודם שנברא העולם, אבל אתה אין לך רשות לדרוש אלא "מני שיש אדם עלי ארץ".

הסבר, במה סוטה רבנו בחיי כאן מפשוטו של הכתוב?

מה הניעו לפרש כן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר