גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

רוצח

ב.

מסיג גבול

ג.

הרחבת המושג הסגת גבול

ד.

מיקומה של פרשת מסיג גבול

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
הסברים ותשובות
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשכ"א

הסגת גבול

דברים פרק יט, פסוקים יא - יד

א.  רוצח

פסוק י"א

"וְכִי יִהְיֶה אִישׁ שֹׂנֵא לְרֵעֵהוּ
וְאָרַב לוֹ וְקָם עָלָיו וְהִכָּהוּ נֶפֶשׁ וָמֵת
וְנָס אֶל אַחַת הֶעָרִים הָאֵל..."

1.

ספרי (דברים פסקא קפ"ז):

"כי היה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו" – מיכן אמרו: עבר אדם על מצוה קלה – סופו לעבור על מצוה חמורה. עבר על (ויקרא י"ט י"ח) "ואהבת לרעך כמוך" סופו לעבור על (שם פסוק י"ז) "לא תקום ולא תטור", ועל "לא תשנא את אחיך" ועל (ויקרא כ"ח ל"ו) "וחי אחיך עמך" – עד שיבוא לידי שפיכות דמים. לכך נאמר: "כי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו".

א.

מה הפליאה בפסוקנו שהביאה אותם לדרוש מה שדרשו?

ב.

התוכל לישב פליאה זו בדרך הפשט?

ג.

מה מובנה של "מצוה קלה" כאן, מה משמע "מצוה קלה" לגבי "ואהבת לרעך כמוך"?

2.

אברבנאל:

האמנם אם הרוצח היה שונא לרעהו, לא יהיה אז שוגג כי אם מזיד, וזה באחד משתי פנים: אם שיהיה שונא לרעהו מימים ראשונים וארב לו, ואם באופן שני והוא שקם עליו והכהו, רצונו לומר שבהיותם בדברים, בא ביניהם ריב ומדון וקם עליו והכהו, הנה בשני האופנים האלה, כיון ששניהם ישתתפו בהיות ההריגה בכולם, לכן ציוה שלא יהיה עיר המקלט קולט לרוצח.

א.

מה הקושי בפסוקנו שרצה לישב - הזהו אותו קושי שעליו מבוסס מדרש הספרי דלעיל, או קושי אחר?

ב.

כיצד מפרש אברבנאל את הוי"ו של "וארב לו" ואת הוי"ו של "וקם עליו"?

הבא דוגמא לשימוש של אחת משתי הווי"ן האלה במקרא.

ג.

הסבר את המילים המסומנות בקו.

3.

באור:

ד"ה ונס אל אחת הערים: אינו לתשובת התנאי אלא מן התנאי עצמו, יאמר: אם ירצה לנוס אל אחת הערים האלה כדי להנצל שמה אף על פי שהרג במזיד, אז ושלחו...

א.

מה הקושי שרצה לישב בדבריו אלה?

ב.

הידועים לך עוד מקומות בתורה בהם נתקלים באותו קושי?

ג.

היש אפשרות לפרש את פסוקנו שלא כפירושו, ואם כן, מה הפירוש?

4.

"וְהִכָּהוּ נֶפֶשׁ וָמֵת"

למה נאמר כאן "ומת" - והלא "מכה נפש" הוא רוצח, כמו שנאמר (ויקרא כ"ד י"ז) "ואיש כי יכה כל נפש אדם"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר