גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלושה מיני ברכות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"מעונה א-להי קדם..."

ד.

היחס בין הקב"ה לעולמו

ה.

"מעונה א-לוהי קדם..." - המשך

פרשת וזאת הברכה
שנת תשכ"א

הברכה לכלל ישראל

דברים פרק לג, פסוקים כו - כז

א.  שלושה מיני ברכות

אברבנאל:

וכוונתי בפירוש הכתובים הוא שאחרי שאדון הנביאים בירך השבטים בפרט ראה עוד לכלול ברכותיהם ולהוכיח מי הוא הפועל אותם, וראה שהברכות אשר זכר כולם השתרגו עלו לשלשה מיני ברכות:
האחת: גבורת השבטים בנצחון האויבים וכבוש ארצם...
המין השני הוא מברכת הארץ בפירותיה ותבואותיה דשנותם ושלמותם...
והמין השלישי הוא בדבקות אלוהי ובעניינים הרוחניים...
ולכן אחרי זכרון הברכות הפרטיות כללן באמרו שכולם הן נשפעות מהשם יתברך.

1.

מי הם השבטים אשר התברכו בכל אחד משלשת הסוגים?

2.

מה הפסוק אשר ממנו מתחילה הפניה אל כל השבטים יחדיו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר