גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התגלויות ה' לאברהם

ב.

"ויאמר"

ג.

"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"

ד.

אמונת אברהם ואמונת יוצאי מצרים

פרשת לך לך
שנת תשי"ז

ברית בין הבתרים

בראשית פרק טו

הערה: לחציו הראשון של פרק זה עיין גיליון לך-לך תש"ט

לפסוק ח' עיין גיליון לך-לך תש"י העוסק כולו רק בפסוק זה.

א.  התגלויות ה' לאברהם

1.

בין שבע ההתגלויות שהתגלה ה' לאברהם בפרקנו ההתגלות האמצעית (הרביעית). הסבר מהו ההבדל המהותי בין שלוש ההתגלויות שלפני ברית בין הבתרים לבין שלוש ההתגלויות שבאות אחרי ברית בין הבתרים?

2.

במה שונה הבטחת הארץ בפרקנו מהבטחת הארץ בפרק י"ג?

3.

למה הובאה בברכת הזרע שבפרק י"ג ההשוואה לעפר הארץ, ובפרקנו - ההשוואה לכוכבי השמים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר