גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ויחפרו באר אחרת..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תולדות
שנת תשי"ז

יצחק בגרר

בראשית פרק כו, פסוקים יז - לג

עיין גם גיליון תולדות תשי"ד!

א.  מדברי המדרש

1.

פסוק ט"ז

"וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל יִצְחָק לֵךְ מֵעִמָּנוּ כִּי עָצַמְתָּ מִמֶּנּוּ מְאֹד"

בראשית רבה ס"ד:

אמר לו אבימלך: כל עצימות שעצמת, לא ממנו היו לך? ולשעבר היה לך חד קיוקיה (כבש אחד), כדון אית לך קווקייה סגין! (ועכשיו יש לך כבשים הרבה).

א.

במה סוטה המדרש מן הפירוש הרגיל שבפסוקנו?

ועיין רש"י ל"ח כ"ו ד"ה צדקה; ד"ה ממני!

ב.

במה דומה טענת הפלשתים כאן, לפי פירוש המדרש, לטענת בני לבן (בראשית ל"א א'), וכיצד אפשר להוכיח פה ושם שהטענה טענת שקר?

ג.

השווה גיליון עקב תשי"ד ד1.

במה דומה הדרך הדרשנית שם לדרך המדרש כאן?

ד.

האם המ"ם של 'ממנו' בפסוקנו – לפי המדרש – היא כמ"ם של "מכל מלמדי השכלתי" (תהלים קי"ט צ"ט)?

2.

פסוק כ"ט

"כַּאֲשֶׁר לֹא נְגַעֲנוּךָ וְכַאֲשֶׁר עָשִׂינוּ עִמְּךָ רַק טוֹב"

בראשית רבה ס"ד י':

בימי ר' יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה (רומי) שייבנה בית המקדש. הושיבו פפוס ולוליאנוס (=שני אחים שנהרגו אחר כך על קידוש ה' בלוד) טרפיזין (=שולחנות) מעכו עד אנטוכיא, והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צורכם. הלכו הכותים הללו ואמרו: "ידע המלך, אשר אם עיר מרדנית זו תתבנה וחומותיה תתבצרנה – "מנדה בלו והלך (מס רכוש, מס גלגולת) לא יתנון" (עזרא ד' י"ג). אמר להם: "מה אעשה, כבר גזרתי". אמרו לו: "שלח אמור להם: או שישנו מקומו של הבית או שיוסיפו עליו חמש אמות או שיפחתו – ומאליהם יחזרו בהם".
והיה כל העם כנוס בבקעת בית רמון. כיוון שהגיע כתב המלך, התחילו בוכים. ביקשו למרוד במלך. אמרו: "יעול חד בר נשא חכימא וישדך דבורא (וישקיט הצבור). אמרו: "יעול ר' יהושע בן חנניה, דהוא אסכולוסטיקא דאורייתא" (מלומד בתורה).
נכנס ר' יהושע בן חנניה ודרש: ארי טרף טרף, ועמד עצם בגרונו. אמר: כל דמתי מפיק ליה (כל מי שיבא ויוציאו), אנא יהיב ליב אגרא (=אתן לו שכר).
בא קורא מצרי שמקורו ארוך, נתן מקורו לתוך פיו של אריה, והוציא את העצם. אמר לארי: "תן לי שכרי". אמר לו הארי: "לך והיה משתבח: נכנסתי לפי הארי בשלום, ויצאתי בשלום – ואין לך שכר גדול מזה". כך דיינו שנכנסנו לאומה זו בשלום ויצאנו בשלום.

לשם מה מביא מסדר מדרש רבה (וכן גם בילקוט) את סיפור הקורא המצרי דווקא בפרשת תולדות, ומהו הקושי בפסוקנו שאותו הוא מיישב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר