גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

השוואת מפרשים

ג.

"וימאן ויאמר אל אשת אדוניו"

ד.

"וחטאתי לאלוהים"

ה.

השוואת פסוקים

ו.

"ראו הביא לנו איש עברי"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשי"ז

יוסף בבית פוטיפר

בראשית פרק לט

עיין גם גיליון וישב תש"ז העוסק בעיקר בחציו הראשון של פרקנו.

א.  שאלות כלליות

1.

שים לב: יש דמיון רב בסגנון הפסוקים הראשונים של פרקנו (א'-ו') ובין סגנון הפסוקים האחרונים של פרקנו (כ'-כ"ב). במה הדמיון – ומה כוונת הדמיון הזה?

2.

הסבר, למה לא הסתפקה הגברת בסיפור המעשה לבעלה, על מנת שיענישוהו, ולמה הקדימה וסיפרה את כל הסיפור גם לאנשי ביתה, לעבדיה – מה מטרתה בזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר