גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"ושש שנים תזרע..."

ג.

"...תשמטנה ונטשתה..."

ד.

הלכות שמיטה ויובל

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשי"ז

שמיטה ומצוות נוספות

שמות פרק כג, פסוקים א - יט

א.  שאלות כלליות

1.

מה המאחד את כל הפסוקים האלה לחטיבה אחת?

2.

כיצד מתקשרת פסקה זו לקודמתה (כ"ג א'-ט')?

3.

קאסוטו, בפירושו לשמות כותב לפסוקינו אלה כאן וכן לשמות כ' י':

מכיון שהעקרונות היסודיים שבעשרת הדיברות אינם מכוונים לרגע החולף, אלא לדורי דורות, אין ניסוחם נקבע בהתאם למצב הארעי של דור המדבר יושב אוהלים, אלא בהתאם למצב המקווה בעתיד הקרוב, לכשישתקע ישראל בארץ הייעוד ויתיישב בעריה.

מהו הקושי שבכ' י', ומהו הקושי בפסוקינו כאן המיושב בדבריו?

4.

במה אפשר לראות בפסקה אחרונה זו (י-י"ט) של המשפטים קטע מקביל לפסקה הראשונה של המשפטים (כ"א א' -ב')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר