גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

הלכות תלמוד תורה

ג.

שאלה כללית

ד.

"ויראת מאלוקיך"

ה.

"ויראת מאלוקיך"

ו.

טעם המצווה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קדושים
שנת תשי"ז

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן..."

ויקרא פרק יט, לב

                          "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן 
                                   וְיָרֵאתָ מֵּאֱ-לֹהֶיךָ 
                                        אֲנִי ה'"

א.  שאלות כלליות

ספרא פ' וכן בקידושין לב ע"ב:

"לפני שיבה תקום" – יכול אפילו זקן אשמאי (פירוש רבנו תם: לשון שוממין בור ועם הארץ כדמתרגמינן (בראשית מ"ז "והארץ לא תשם – "וארעא לא תבור")? תלמוד לומר: "זקן" – ואין זקן אלא חכם, שנאמר (במדבר י"א) "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל".
ר' יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר (משלי ח') "ה' קנני ראשית דרכו".
איסי בן יהודה אומר: "מפני שיבה תקום" - אפילו כל שיבה במשמע.

מלבי"ם:

דעת התנא קמא, שהכל משפט אחד כפול במילות שונות, שנקרא זקן מצד חכמתו... ודעת ר' יוסי הגלילי, שהם שני משפטים, ורוצה לומר שיכבדו את החכמים ויקומו מפניהם וזה בשני פנים, אם החכם על ידי שיבה, שהזקנים אספו חכמה על ידי הניסיון ותולדות הימים, אם החכם על ידי הרוח, שלפעמים ישפיע ה' שפע חכמה על איש צעיר לימים וגם הוא נקרא בשם "זקן" על קניין החכמה שבא לו מאת ה'.

1.

במה מודה ר' יוסי הגלילי לתנא קמא, ובמה הוא חולק עליו?

2.

במה מודה איסי בן יהודה לר' יוסי הגלילי, ובמה הוא חולק עליו?

3.

מי משלושתם הוא המחמיר ביותר בדרישה לקימה והידור?

4.

התוכל להסביר למה בחרה התורה בחציו הראשון של הפסוק בשם עצם מופשט "שיבה" (ולא אמרה "שב" או "איש שיבה"), ובחרה בחציו השני של הפסוק בשם עצם מוחשי "זקן" ולא בשם עצם מופשט – "זקנה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר