גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה חלקו הראשון של ספר דברים

ב.

"רק השמר לך"

ג.

"רק השמר לך" - מדברי הר"ן

ד.

איסור "תמונה"

פרשת ואתחנן
שנת תשכ"ח

פן תשכח

דברים פרק ד

א.  מבנה חלקו הראשון של ספר דברים

במבנה החלק הראשון של ספר דברים (עד סוף פרק י"א) נחלקו בובר ורוזנצווייג.

בובר הציע לחלקו (בדף האחרון ב"תוכן הענינים") ל-4 חלקים:

פרקים א'-ג'

פרק ד' פסוקים א'-מ"ג

פרק ד פסוק מ"ד - פרק ח' פסוק י"ט

פרק ט' פסוק א' - פרק י"א פסוק ל"ב

רוזנצווייג חלק עליו ורצה תחילה לאחד ד'-י"א לחלק אחד. אחר כך חזר בו והציע חלוקה לשלושה חלקים: א'-ג'; ד'; ה'-י"א. והדגיש שעל ידי כך יובלט יחודו של פרק ד'. וכן הודפס "תוכן הענינים" בכל המהדורות.

הסבר מדוע יש לראות את פרק ד' כחטיבה בפני עצמה.

תן נימוקים מבחינת התוכן ומבחינת הצורה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר