גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כלללית בחטאו של דור המדבר

ב.

דברי בעל עקדת יצחק

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

מעשה יהושע וכלב

ה.

"כי לחמנו הם סר צלם"

פרשת שלח לך
שנת תשי"ז

חטאו של דור המדבר

במדבר פרק יד

א.  שאלה כלללית בחטאו של דור המדבר

שתי תשובות ניתנות בספר עקדת יצחק, לחטאו של דור המדבר (לא של המרגלים), ואלה דבריו:

לא רצו בארץ חמדה, משום דמאיסא עליהם... ומיאוס הארץ היא העניין אשר עמד עלינו לכלותנו בכל הדורות, ובעבורו גלינו מעל ארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו והיינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו, ואין שום מבוא לשוב אל שלמותנו כי אם בשובנו אליה

ובמקום אחר:

ומה חורי האף הגדול הזה אשר עלה לפניו יתעלה בגזור עליהם גזרה, לא יוכלו כפרהּ, כי לכאורה מה איכפת ליה לקדוש ברוך הוא, אם ימאסו בארץ טובה ארץ זבת חלב ודבש, והלוא היא עיקר הטובות הזמניות? אלא שהאמת הברורה היא כי לא אותה מאסו, אבל עזבו את ה', ניאצו את קדוש ישראל, השם נפשם בחיים המוגבלים והמאושרים, המסורים להם על ידי התורה; וזאת הארץ הקדושה, אשר שני העניינים יחד הם מדרגות הסולם לעלות... ונזורו אחור ממעלת אלו החיים הנפשיים, כמו שאמרו בפיהם "לא נוכל לעלות", כי אין חפצם לעלות לרשת ארצות החיים, ואמרו "נתנה ראש ונשובה מצרימה", כי היא דרך ירידה אל ארץ לא מטוהרה...

1.

מה ההבדל בין שתי תשובותיו?

2.

מה הם הפסוקים בפרקנו (או במקומות אחרים בתורה) שבהם יש למצוא סמך לדבריו של בעל העקדה?

3.

האם סוטה הוא בתשובתו השנייה מפשוטו של מקרא או לא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר