גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"

ג.

שאלות בדברי רבנו בחיי

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשי"ז

"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"

דברים פרק יח, פסוקים ט - יג

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק ט'

ד"ה לא תלמד לעשות: אבל אתה למד להכין ולהורות, כלומר להבין מעשיהם כמה הם מקולקלים ולהורות לבניך: לא תעשה כך וכך, שזהו חוק הנכרים.

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

למה לרש"י להוסיף אחרי דברי הספרי שהביא (המסתיימים במילים "להבין ולהורות") עוד את הסברו - "כלומר"? מה תיקן בזה?

2) פסוק י"ב

ד"ה כל עושה אלה: "עושה כל אלה" לא נאמר אלא "כל עושה אלה" – אפילו אחת מהן.

 

השווה דבריו אלה לדברי ספרא ויקרא פרק י"ח פסוק כ"ז:

"אל תיטמאו בכל אלה": בין בכולן, בין במקצתן.

לכאורה נראים דברים אלה סותרים דברי רש"י לפסוקנו. הסבר מהי הסתירה, ומהו יישוב הסתירה?

3) פסוק י"ג

ד"ה תמים תהיה עם ה' אלוקיך: התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות – ואז תהיה עמו ולחלקו.

 

א. 

מה קשה לו?

ב. 

היכן בפסוקנו מצא רש"י רמז לשכר המובטח לתמים, כפי שכתב "ואז תהיה עמו ולחלקו"?

ג. 

העתק את פסוקנו בסימני פיסוק לפי פירושו זה של רש"י.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר