גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"בנים אתם..." - מדברי המדרש

ב.

טעם איסור "לא תתגודדו"

ג.

"בנים אתם... לא תתגודדו"

ד.

"לא תתגודדו" בירמיהו

ה.

איסור "לא תתגודדו" בתלמוד וברמב"ם

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ראה
שנת תשכ"ח

"בנים אתם לה'..."

דברים פרק יד, א

א.  "בנים אתם..." - מדברי המדרש

פסוק א'

"בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱ-לֹהֵיכֶם"

ספרי פרק ז' (ראה י"ד א'):

"בנים אתם לה'" – ר' יהודה אומר: אם נוהגים אתם כבנים – הרי אתם בנים, ואם לאו אין אתם בנים.
ר' מאיר אומר: בין כך ובין כך בנים אתם לה' אלוקיכם. וכן הוא אומר (הושע ב' א'): "והיה מספר בני ישראל כחול הים... והיה במקום אשר יאמר להם 'לא עמי אתם' יאמר להם 'בני אל חי'".

הסבר מה היא ראיית ר' מאיר מהושע א' ב' - במה פסוק זה מסייע לדעתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר