גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ואני אקשה את לב פרעה" - מהמדרש

ב.

המשך

ג.

האמנם בחירה חופשית ומוחלטת?

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשי"ח

בחירה חופשית?

שמות פרק ז, ג

"ואני אקשה את לב פרעה

והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים"

א.  "ואני אקשה את לב פרעה" - מהמדרש

פסוק ג'

"וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"

שמות רבה י"ג ד':

 (י' א') כי אני הכבדתי את לבו.
אמר ר' יוחנן: מכאן פתחון פה למינים לומר: לא הייתה ממנו שיעשה תשובה.
אמר לו ר' שמעון בן לקיש: ייסתם פיהם של מינין, אלא (משלי ג', ל"ד) : "אם ללצים הוא יליץ", שהקב"ה מתרה בו באדם בפעם הראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל לבו מן התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע, כיוון ששיגר הקדוש ברוך הוא חמש פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה הקשית ערפך והכבדת את לבך, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך.

1.

הסבר את קושייתו של ר' יוחנן.

2.

כיצד מיישב ריש לקיש את קושייתו?

3.

הוכח מן הכתוב מה שאומר ריש לקיש, ששיגר הקב”ה אליו חמש פעמים ולא השגיח, ורק לאחר מזה הכביד את לבו. (שים לב: חמש פעמים דווקא!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר