גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"זכור"

ג.

"ששת ימים תעבוד"

ד.

"...כל מלאכתך"

פרשת יתרו
שנת תשי"ח

שבת

שמות פרק כ, פסוקים ח - יא

א.  שאלות כלליות

1.

השווה את פסוקינו למצוות השבת בפרשת כי תשא פרק ל"א, י"ב–י"ז.

ולמצוות השבת בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן,דברים ו' י"ב–ט"ו.

מה ההבדל בין שלושת המקומות בטעם הניתן לשבת?

2.

נאמר בתפילת שחרית לשבת:

"ישמח משה במתנת חלקו... ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך: (שמות ל"א ט"ז) "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת..."

ומקשין מפרשי הסידור: למה לא הובאו כאן הפסוקים מתוך עשרת הדיברות "זכור את יום השבת לקדשו...", הן לפני כן מדובר ב"שני לוחות אבנים" אשר הוריד בידו?

ישב את הפליאה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר