גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מלכי צדק

ב.

פירוש המושג "קונה"

ג.

אברם שותף בבריאת העולם

ד.

"תן לי הנפש" - שבח או גנאי?

ה.

מקור עושרו של אברהם - שאלות ברש"י

ו.

הפטרה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת לך לך
שנת תשי"ט

אברהם ומלכיצדק + הפטרה

בראשית פרק יד

א.  מלכי צדק

פסוק י"ט      

"וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן"

פסוק כ'        

"וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ"

נדרים ל"ב ע"ב:

אמר ר' זכריה משום ר' ישמעאל: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, שנאמר "והוא כהן לאל עליון", כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם... אמר לו אברהם: "וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו?!" מיד נתנה לאברהם, שנאמר (תהלים ק"י) "נאום ה' לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך", ובתריה (= ואחריו) כתיב: "נשבע ה' ולא ינחם: אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק"...

ראב"ע:

ד"ה והוא כהן: כדברי המתרגם ארמית (אונקולוס: והוא משמש קדם אל עלאה) וכן כל "כהן", והעד (שמות כ"ח) "וכהנו לי".

ופירוש (תהלים ק"י) "על דברתי מלכי צדק" בספר תהלות, כי כהוגן דיבר ויפה עשה שברך אברם בתחילה, בעבור שהתנדב להושיע אשר נשבו, ואחר כך אמר: וברוך השם שעזרו ונתן צריו בידיו.

1.

מה ההבדל בין דברי הגמרא לדברי ראב"ע בהערכת מלכי צדק?

2.

כיצד מפרשת הגמרא את המילים בתהלים "על דברתי מלכי צדק" ומה משמעות היו"ד של "דברתי"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר